Son Sayı
Eylül 2014
Cilt 42
Sayı 6

Son Sayı : Seçilmiş Yazılar

KLİNİK ÇALIŞMA - ARAŞTIRMA

TEKHARF 2013 taraması ve diyabet prevalansında hızlı artış

GÖRÜNTÜLÜ OLGU ÖRNEKLERİ

Dev konjenital sol ventrikül divertikülü

OLGU SUNUMU

Bonzai kullanımı sonrası ortaya çıkan akut miyokart enfarktüsü

GÖRÜNTÜLÜ OLGU ÖRNEKLERİ

Kalbi ve karaciğeri tutan kist hidatik