Son Sayı
Eylül 2014
Cilt 42
Sayı 6

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, Türk Kardiyoloji Derneği'nin resmi dergisi, Kardiyovasküler tıbbın tüm yönlerini kapsayan hakemli bir dergidir. Dergi, kalp damar hastalıkları ile ilgili özgün araştırma makaleleri, olgu sunumları, derlemeler ve ilginç görüntüleri yayınlar.


Son Sayı : Seçilmiş Yazılar

KLİNİK ÇALIŞMA - ARAŞTIRMA

TEKHARF 2013 taraması ve diyabet prevalansında hızlı artış

GÖRÜNTÜLÜ OLGU ÖRNEKLERİ

Dev konjenital sol ventrikül divertikülü

OLGU SUNUMU

Bonzai kullanımı sonrası ortaya çıkan akut miyokart enfarktüsü

GÖRÜNTÜLÜ OLGU ÖRNEKLERİ

Kalbi ve karaciğeri tutan kist hidatik