Son Sayı
Ekim 2014
Cilt 42
Sayı 7

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, Türk Kardiyoloji Derneği'nin resmi dergisi, Kardiyovasküler tıbbın tüm yönlerini kapsayan hakemli bir dergidir. Dergi, kalp damar hastalıkları ile ilgili özgün araştırma makaleleri, olgu sunumları, derlemeler ve ilginç görüntüleri yayınlar.


Devamı

Son Sayı : Seçilmiş Yazılar

KLİNİK ÇALIŞMA - ARAŞTIRMA

Homozigot ailevi hiperkolesterolemili hastaların uzun dönem izlemi: Bir üniversite hastanesi lipit polikliniğinin 13 yıllık deneyimi

OLGU SUNUMU

Kaçış ritmi olmayan yüksek dereceli atriyoventriküler bloğa bağlı gelişen epileptik nöbet

GÖRÜNTÜLÜ OLGU ÖRNEKLERİ

Konjenital inferior vena kava agenezi olan hastada atriyoventriküler nodal reentran taşikardisinin başarılı kateter ablasyonu

GÖRÜNTÜLÜ OLGU ÖRNEKLERİ

Bilinen bir hastalığın nadir bir bulgusu: Ağır nonobstrüktif hipetrofik kardiyomiyopati