Sağlıklı bir adolesanda kafeinli “enerji içeceği” tüketimi ardından gelişen spontan koroner arter diseksiyonu

Dr. Nihat Polat, Dr. İdris Ardıç, Dr. Murat Akkoyun, Dr. Ertan Vuruşkan
Yazar Adresleri
Department of Cardiology, Dicle University Faculty of Medicine, Diyarbakir
Department of Cardiology, Sutcu Imam University, Faculty of Medicine, Kahramanmaras
Department of Cardiology, Dr. Ersin Arslan State Hospital, Gaziantep
Yazışma Adresi
İdris Ardıç - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi,Kardiyoloji Anabilim Dalı - Tel: +90 344 - 225 75 75 / 532 e-mail: idrisardic@yahoo.com
Yayın Tarihi
Teslim Tarihi: 06 Şubat 2013
Kabul Tarihi: 02 Mayıs 2013

TKD Arşivi 2013 Aralık;41(8):738-742.

DOI: 10.5543/tkda.2013.37542

Özet
Tam Metin
Kaynaklar

Spontan koroner arter diseksiyonu (SKAD) ani kardiyak ölüm ve akut koroner sendrom ile kendini gösteren nadir bir durumdur. Burada, çocukluk yaş grubunda daha önce tanımlanmamış olan göğüs ağrısı ile başvuran SKAD ile ilişkili akut ST-segment yükselmeli miyokart enfarktüsü tanısı konan 13 yaşında bir erkek olgu sunuldu. Koroner anjiyografide sol ön inen arterde, damarın distal kısmında geniş diseksiyon izlendi. Diseksiyon yapısı ve damar morfolojisi ve distal TIMI III akımı dikkate alınarak, hastaya konservatif tedavi ile yakın takip kararı verildi. Bu yazının amacı, çocuklarda kafeinli enerji içecekleri tüketimi ile ilişkili riskleri vurgulamaktır.

Anahtar Kelimeler: İçecekler/yan etki; kafein/yan etki; koroner arter diseksiyonu, spontan; enerji içeceği; kalp durması/kimyasal yolla oluşan.

1. Butler R, Webster MW, Davies G, Kerr A, Bass N, Armstrong G, et al. Spontaneous dissection of native coronary arteries. Heart 2005;91:223-4.

2. Pollak CP, Bright D. Caffeine consumption and weekly sleep patterns in US seventh-, eighth-, and ninth-graders. Pediatrics 2003;111:42-6.

3.Verma PK, Sandhu MS, Mittal BR, Aggarwal N, Kumar A, Mayank M, et al. Large spontaneous coronary artery dissections- a study of three cases, literature review, and possible therapeutic strategies. Angiology 2004;55:309-18.

4. Maeder M, Ammann P, Angehrn W, Rickli H. Idiopathic spontaneous coronary artery dissection: incidence, diagnosis and treatment. Int J Cardiol 2005;101:363-9.

5. Seifert SM, Schaechter JL, Hershorin ER, Lipshultz SE. Health effects of energy drinks on children, adolescents, and young adults. Pediatrics 2011;127:511-28.

6. Samenuk D, Link MS, Homoud MK, Contreras R, Theoharides TC, Wang PJ, et al. Adverse cardiovascular events temporally associated with ma huang, an herbal source of ephedrine. Mayo Clin Proc 2002;77:12-6.

7. Berger AJ, Alford K. Cardiac arrest in a young man following excess consumption of caffeinated “energy drinks”. Med J Aust 2009;190:41-3.

8. Corti R, Binggeli C, Sudano I, Spieker L, Hänseler E, Ruschitzka F, et al. Coffee acutely increases sympathetic nerve activity and blood pressure independently of caffeine content: role of habitual versus nonhabitual drinking. Circulation 2002;106:2935-40.

9. Muller JE, Abela GS, Nesto RW, Tofler GH. Triggers, acute risk factors and vulnerable plaques: the lexicon of a new frontier. J Am Coll Cardiol 1994;23:809-13.